Make your own free website on Tripod.com
Robinia          naar menu
Robinia pseudo-acacia L.

      

AARD: loofboom
BLAD: samengesteld: oneven veervormig
DEELBLAADJE: bladrand: gaaf
bladvorm: eirond
nervatuur: veernervig
VRUCHT: peulvrucht
BLOEIWIJZE: in hangende trossenGeneeskundige waarde: geen.
Gebruik: uitzonderlijk hard en duurzaam hout. Verder elastisch en zwaar. Uitstekend paalhout. Vroeger veel gebruikt voor wagenbouw, wielspaken, stevige meubels, lepels.
NOTA: de takken dragen stevige doornen.