Make your own free website on Tripod.com

Napstergebruikers mogen gerust zijn

Het voornemen van de belangenorganisatie IFPI om met een specdiale zoekmachine Napster-gebruikers op te sporen en hun namen tdoor te spelen aan het gerecht, stuitte gisteren op verzet. Minister verwilgen vindt dat de vervolging van illegale kopieerders van muziek via het internet de "laagste prioriteit" verdient. Jurist Paul Dehert meent dat de jacht op napstergebruikers het recht op privacy in het gedrang brengt.